Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN
Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho 68Logistics.com để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này 68Logistics.com thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho 68Logistics.com để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.
CÓ 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:
1. Thanh toán trực tiếp.
Khách hàng có thể đặt cọc trực tiếp tại địa chỉ:
Văn phòng Hà Nội355 An Dương Vương- Tây Hồ- Hà Nội
2. Chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: NAP tentaikhoan sodienthoai
(Ví dụ: NAP tonynguyen 09999999999)

Ngân hàng Quân đội MB -STK : 0990188568888 - Chủ tài khoản : Đào Văn Tuyên
Ngân hàng A Châu ACB – STK : 253368888. Chủ tài khoản: Đào Văn Tuyên
Ngân hàng Vietcombank VCB- STK : 0991000044364. Chủ tài khoản: Đào Văn Tuyên