Chi phí một đơn hàng

​CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
1. Tiền hàng
2. Phí mua hàng
3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
4. Phí cân nặng (phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
5. Phí khác (nếu có): phí gia cố hàng hóa , kiểm đếm, đóng kiện gỗ.
1. TIỀN HÀNG
- Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cáp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này 68Logistics.com thu hộ cho nhà cung cấp)
 Trong đó: tiền hàng 1 link sản phẩm = Đơn giá* số lượng đặt
2. PHÍ MUA HÀNG
- Là phí dịch vụ khách hàng trả cho 68Logistics.com để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
Lưu ý: Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 10.000 đồng
3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
- Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, T68Logistics.com chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
- Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của 68Logistics.com, phí này 68Logistics.com chỉ thu hộ để trả cho bên vận chuyển.
Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội.


   

Lưu ý:
- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.5kg.
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cần nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)


5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)
A. PHÍ KIỂM ĐẾM.


- Là chi phí khách hàng trả cho 68Logistics.com để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
- Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cúng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này.
- Chi phí đóng kiện gỗ được tính là 20tệ/ kg đầu tiên, cân nặng tiếp theo được tính 1tệ/ kg.